วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน
Non-Immigrant / Temporary Visit

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน
FiancéeVisa-Spouse Visa Settlement Visa

วีซ่าอเมริกา
US. Visa

วีซ่าอังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือ
UK. Visa

วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (ยุโรป)
Schengen Visa

วีซ่าออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
Australia Visa-New Zealand Visa

แปลเอกสาร
Translation Service

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
Marriage Registration

ทำไมถูกปฏิเสธวีซ่า?
Why Rejected Visa?

รายชื่อสถานทูตในประเทศไทย
Embassy

ประกันการเดินทาง

สาขาพัทยา

สาขาบุรีรัมย์

UK Visa for Laos

ติดต่อเรา
 
 
 
Line : @knightvisa
 
Hot Line: 668 1 403 1228
 
Call: 662 046 0778
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
 
Call: 662 046 0778
Fax: 662 046 0779
Hot Line: 668 1 403 1228
Email : knightvisahelppoint@gmail.com
On Line Chat  09.00 am.-16.00 pm.
 
 
 
 
 
คุณต้องการ วีซ่าใช่ไหม ?
หากคุณกังวลเรื่องการขอวีซ่า
ไม่มีงาน ไม่มีเงิน ไม่มีเวลา ไม่ทราบขั้นตอนขอวีซ่า
หรือถูกปฏิเสธวีซ่ามาแล้ว
 

Knight Visa Help Point  เราให้คำปรึกษาคุณ ทุกเรื่องในการขอวีซ่า ในการจัดเตรียมเอกสาร เราช่วยเหลือคุณในทุกเงื่อนไข การกรอกฟอร์มและจัดเอกสารนั้น ไม่เพียงพอที่คุณจะได้รับอนุมัติวีซ่าจากสถานทูต ณ ปัจจุบัน หากคุณกำลังวิตกกังวลกับการขอวีซ่าทั้งเรื่องไม่ทราบขั้นตอนการดำเนินการ เอกสารการเงิน การงานไม่พร้อม ไม่มีเวลาเดินทางไปสถานทูต หรือกลัวถูกปฏิเสธวีซ่า ไม่มีความมั่นใจ ปัญหาทั้งหมดนี้

Call Now Office: 02 046 0778
Hotline: 081 403 1228, 081 959 8108

เราช่วยคุณได้ ด้วยแนวทางที่ถูกต้องและประสบการณ์จริง

ทุกปัญหาการขอวีซ่าคุณ เราช่วยได้
ลูกค้าทุกท่านที่เข้ามารับบริการจาก Knight Visa Help Point
คุณจะได้รับการช่วยเหลือในทุกขั้นตอน
เพราะเราทำงานแบบวิเคราะห์ข้อมูล จุดแข็ง จุดอ่อน
ในการยื่นขอวีซ่าให้กับคุณ รวมถึงการดีไซน์งานเอกสารที่ครบถ้วน สมบูรณ์

 
เราให้คำปรึกษาคุณแบบวิเคราะห์เชิงลึก ที่คุณจะเห็นโอกาสคุณในการได้รับวีซ่า

- การกำหนดรายการเอกสารที่ต้องใช้ในการประกอบการยื่นของผู้ยื่นเอกสารและผู้สนับสนุน (Sponsor)

- ประเมินโอกาสการขอวีซ่า วิเคราะห์ปัญหา และแนวทางแก้ไข

- การดำเนินขั้นตอนการขอใบเชิญจากผู้เชิญ (Invitation Letter)

- ตรวจสอบ การแสดงเอกสารการเงิน การงาน และแนวทางแก้ไข

- การกรอกฟอร์ม จัดเตรียมเอกสาร แนวทางการสัมภาษณ์

- การเขียนจดหมายอธิบาย ข้อมูล เอกสารให้กับสถานทูต (สำคัญมาก)

 

หากคุณต้องการ ความช่วยเหลือที่มากกว่าการ กรอกฟอร์ม จัดเอกสาร
 Knight Visa Help Point ช่วยคุณได้ ก่อนยื่น ขอคำปรึกษาฟรี แบบการันตีวีซ่า

Email: knightvisahelppoint@gmail.com
Skype: tl.consultant@hotmail.com
Line ID : @knightvisa

If you are worried about the visa and do not know the process, documents, financial is not ready.
No time to go to the Embassies. Or fear of being visa denied. Confidence with all of these problems.
We can help you. With guidelinesand practical experience.
Calls us for free consult.
 
การขอวีซ่าสำหรับคนไทย เพื่อจะเดินทางไปยังประเทศต่างๆทุกมุมโลกนั้น จำเป็นต้องมีวีซ่าอนุญาตเข้ายังประเทศนั้น ทั้งการไปเพื่อท่องเที่ยว เยี่ยมเยือน ศึกษาต่อ ทำงาน การไปพำนักถาวร ติดตามสามีชาวต่างชาติ ด้วยขั้นตอนการขอวีซ่าและแต่ละประเทศ มีความแตกต่างกัน ทั้งขั้นตอนการดำเนินการ เอกสารที่ต้องใช้ เงื่อนไขของแต่ละสถานทูตและวิธีการปฏิบัติแตกต่างกันไป จึงทำให้การขอวีซ่ามีรายละเอียดมากมาย หากขาดความรอบคอบในการดำเนินการ
ก็อาจไม่ได้รับอนุมัติวีซ่าได้

ทุกปัญหาของการขอวีซ่า เราช่วยคุณได้แน่นอน

 
 
 
การขอวีซ่าประเภทวีซ่าท่องเที่ยวหรือวีซ่าเยี่ยมเยือน (แฟน/เพื่อน
/ครอบครัว) ขั้นตอนการดำเนินการของแต่ละประเทศจะแตกต่างไป แต่ที่สำคัญ... more info >
ฟรี ค่าธรรมเนียมสถานทูต
และประกันการเดินทาง*
 
วีซ่าคู่หมั้น วีซ่าแต่งงาน เป็นวีซ่าการวางแผนใช้ชีวิตร่วมกับคู่สมรสชาวต่างชาติ การดำเนินการด้านเอกสาร จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ และ... more info >
ฟรี บริการจดทะเบียนสมรส
เร่งด่วนในประเทศไทย 1 วัน*
 
รับปรึกษา บริการ การจดทะเบียนสมรส กับชาวต่างชาติในไทย พร้อมดูแลให้กับคุณทุกขั้นตอนการดำเนินการ แก้ไขปัญหา ก่อนการจดทะเบียน... more info >
บริการจดทะเบียนสมรสเร่งด่วน
ในประเทศไทย 1 วัน*
 
รับแปลเอกสาร ทุกภาษา บนความต้องการของคุณ ทั้งแปลเพื่อใช้ทางธุรกิจหรือเอกสาร เพื่อยื่นเข้าสถานทูต การรับรองการแปล หรือบริการยื่นเอกสารรับรองที่กงสุลไทย หรือสถานทูตต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ...
more info >
 
 
Line: @knightvisa
Call: 662 046 0778
Fax: 662 046 0779
Hot Line: 668 1 403 1228
Email : knightvisahelppoint@gmail.com
On Line Chat  09.00 am.-16.00 pm.
สำนักงานกรุงเทพ สาขาบุรีรัมย์    
 
 

หากคุณมีความกังวลใด ๆ หรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการที่เรา กรุณากรอกแบบฟอร์มด้านล่างนี้
กรุณาให้แน่ใจว่าจะกรอกข้อมูลในช่องที่มีเครื่องหมาย * เราจะตอบคำถามของคุณที่มีโอกาสใช้ได้เร็วที่สุด

 
   
Subject *:
Name * :
E-mail Address * :
Telephone No. * :
Message * :
   
 
   
 
 
 
Home About us Visa Thai Visa Clients How to Pay us Contact us Franchise
 
Copyright © 2013 Knight Consultant Worldwide Limited.
Created & Designed by Idealready.com