วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน
Non-Immigrant / Temporary Visit

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน
FiancéeVisa-Spouse Visa Settlement Visa

วีซ่าอเมริกา
US. Visa

วีซ่าอังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือ
UK. Visa

วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (ยุโรป)
Schengen Visa

วีซ่าออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
Australia Visa-New Zealand Visa

แปลเอกสาร
Translation Service

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
Marriage Registration

ทำไมถูกปฏิเสธวีซ่า?
Why Rejected Visa?

รายชื่อสถานทูตในประเทศไทย
Embassy

ประกันการเดินทาง

สาขาพัทยา

สาขาบุรีรัมย์

UK Visa for Laos

ติดต่อเรา
 
 
 
Line : @knightvisa
 
 
Hot Line: 668 1 403 1228
 
Call: 662 046 0778
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
 
Call: 662 046 0778
Fax: 662 046 0779
Hot Line: 668 1 403 1228
Email : knightvisahelppoint@gmail.com
On Line Chat  09.00 am.-16.00 pm.
 
 
 

 

รายชื่อสถานฑูตในประเทศไทย

 
สถานทูตออสเตรีย                                               
Tel. 02- 303 60 57-9
 Fax. 02-287 39 25
14 ซ. Nandha ปิดซอย ถนนสาทรใต้
กรุงเทพ 10120
_________________________________________________________
                                                                                            
สถานฑูตเบลเยี่ยม                                               
Tel 0-2679-5454
ตั้งอยู่เลขที่ 175 ชั้น 17 อาคารสาทรซิตี้ทาวเวอร์
ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ
กรุงเทพมหานคร 10120

_________________________________________________________
                                                                                            
สถานทูตเชค                                                      
Tel  0-2255-4978
Fax. 0-2253-7637
71/6 ซอย ร่วมฤดี ถนน เพลินจิต
กรุงเทพฯ 10330

___________________________________________________________

สถานทูตเดนมาร์ก                       ยื่นเอกสารผ่าน VFS อาคารอัมรินทร์                                                                              
Tel. 0-2250-8801
Fax. 0-2250-8802
เลขที่ 29 , ถนนสาทรใต้ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
ถ.พัฒนาการ ซอย 28 สวนหลวง
กทม. 10250

____________________________________________________________

สถานฑูตฟินแลนด์                        ยื่นเอกสารผ่าน VFS อาคารอัมรินทร์                                  
Tel. 0-2250-8801
Fax. 0-2250-8802
ชั้น 16 อาคารอัมรินทร์ ทาวเวอร์ 500
ถ.เพลินจิต กทม. 10330

_____________________________________________________________

สถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศส           ยื่นเอกสารผ่าน TLS.อาคาร สาทรซิตี้                       
Tel. 0-2657-5100
35 ซ.รองพระยาเก้า ถ.เจริญกรุง 36
 กทม. 10500

                        _____________________________________________________________


สถานทูตเยอรมนี                                                 
Tel. 0-2287-9000, 0-2287-3862 
Fax. 0-2287-1776, 0-2285-6232
ถ.สาทรใต้ กทม. 10120

                        _____________________________________________________________

สถานเอกอัครราชทูตกรีซ                   
Tel. 0-2679-1462
ตั้งอยู่ที่ หน่วยที่ 25/9-5 ชั้น 9ตึก บีเคไอ และ วายดับเบิ้ลยูซีเอ
25 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพ 10120

                        _____________________________________________________________

สถานเอกอัครราชทูตฮังการี                                    
Tel. 02-661-1150-2, 02-661-1155
Fax. 02-661-1153
เพรสซิเดนท์ พาร์ค คอนโดมิเนียม 
ชั้น 20 (ห้อง 20 ซี) อาคารโอ๊ค 99 สุขุมวิท 24
 คลองเตย กรุงเทพ 10110

            _____________________________________________________________________


สถานทูตอิตาลี                 ยื่นเอกสารผ่าน VFS อาคารเมอร์คิวรี่                                                              
Tel. (0) 2 2854090-3
Fax. (0) 2 2854793
399 ถ.นางลิ้นจี่ ทุ่งมหาเมฆ
กทม. 10120

            _____________________________________________________________________

สถานเอกอัครราชทูตลักเซมเบิร์ก                                                                                        
Tel. 02 6777360
Fax. 02 6777364
ชั้น17 อาคารคิวเฮาส์ ถนนสาทรใต้ ทุ่งมหาเมฆ
กรุงเทพฯ 10120

            _____________________________________________________________________

สถานทูตเนเธอร์แลนด์                                                      
Tel. 0-2309-5200
Fax. 0-2309-5205
15 ซอยต้นสน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
 กทม. 10300

            _____________________________________________________________________


สถานทูตนอร์เวย์             ยื่นเอกสารผ่าน VFS อาคารอัมรินทร์                                                 
Tel. 0-2204-6500 
Fax. 0-2262-0218
ตั้งอยู่ที่ อาคารยูบีซี ชั้น 18 เลขที่ 591
ถนนสุขุมวิท ซอย 33
กรุงเทพฯ 10110

            ___________________________________________________________________
สถานทูตโปแลนด์                                                            
Tel. 02-645-0367/9
Fax. 02-645-0365 
100/81-82 อาคารว่องวานิช บี ชั้น 25 ถ.พระราม 9
ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

            __________________________________________________________________
สถานทูตโปรตุเกส                                                           
Tel. 0-2234-2123
26 ถ.เจริญกรุง 30 ซ.กัปตันบุช
 กทม. 10500

            __________________________________________________________________

สถานทูตสโลวาเกีย                                                          
Tel. 026773445-6
ชั้น 22 อาคารไทยวาห์2 21/144 ถ.สาทรใต้
กทม. 10120

          _________________________________________________________

สถานทูตสเปน                           ยื่นเอกสารผ่าน VFS อาคารเมอร์คิวรี่                                          
Tel. 02 661 8284-8
Fax. 02-661-9220
93/98-99 อาคาร เลครัชดาคอมเพล็กซ์ ชั้น 23 ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย
 กรุงเทพฯ 10110

            _____________________________________________________________________

สถานทูตสวีเดน                     ยื่นเอกสารผ่าน VFS อาคารอัมรินทร์                                            
Tel. 0-2263-7200
ชั้น 20 อาคารแปซิฟิก เพลส 1, 140 ถนนสุขุมวิท
 (ระหว่างซ. และซ.6) กทม. 10110
            _____________________________________________________________________


สถานทูตสวิตเซอร์แลนด์                         ยื่นเอกสารผ่าน TLS.อาคาร สาทรซิตี้                         
Tel. 0-2254 4596
Fax. 0-2 2555 4481
35 ถนนวิทยุ,ลุมพินี,ปทุมวัน
กรุงเทพฯ 10330
 ______________________________________________________________________


กงสุลไอร์แลนด์ใต้
ชั้น 28 อาคาร คิวเฮ้าส์ ลุมพินี
ถนนสาทรใต้
แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร
กรุงเทพฯ 10120
Tel. 0-2 677 7500
Fax. 0-2 677 7501
 สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602
            ______________________________________________________________________

สถานทูตสหรัฐอเมริกา
เลขที่ 95 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
             
            ______________________________________________________________________

สถานทูตอังกฤษ สก็อตแลนด์ เวลล์ ไอร์แลนด์เหนือ                 ยื่นเอกสารผ่าน VFS   อาคารรีเจ้นท์
ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน
กรุงเทพ 10330
            ______________________________________________________________________

สถานทูตออสเตรเลีย                                             ยื่นเอกสารผ่าน VFS อาคาร Thai TCC
สำนักงานเพื่อการยื่นขอวีซ่าออสเตรเลีย 
ตึกไทย ซี ซี ทาวเวอร์ ยูนิต 2 & 3 ชั้น 34
เลขที่ 889 ถนนสาทรใต้ 
ยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
Tel. 0- 267 23476 / 77 / 78 / 79
            ______________________________________________________________________

สถานทูตนิวซีแลนด์
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซีซั่น เพลส
87 ถนนวิทยุ
ลุมพินี กทม. 10330
โทร: 0-2654 3444
แฟกซ์: 0-2654 3445

            ______________________________________________________________________Embassy
กลุ่มเอเชีย
สถานทูตคูเวต                                                                 
Tel. 0-2636-6600, 0-2636-7461-3
Fax. 0-2636-7360
อาคารสาธรนคร ชั้น 24A 100/44
ถ.สาธรเหนือ บางรัก กรุงเทพ 10500
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            ___________________________________________________________________

สถานทูตจีน                                                                    
Tel. 022457032-3, 022457036-44
Fax.02-245-7033
เลขที่ 57 ถ.รัชดาภิเษก
 กทม. 10310
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602
            ____________________________________________________________________

สถานทูตบรูไน                                                                
Tel. 027147395-9
Fax. 027147383
12 ซอยเอกมัย สุขุมวิท 63 แขวงพระโขนงเหนือ
 เขตวัฒนา กทม 10110
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            _______________________________________________________________________
สถานทูตบังคลาเทศ                                                         
Tel. 02-1851340-1
727 .ทองหล่อ ถ.สุขุมวิท 55
 กทม.10110
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            ______________________________________________________________________

สถานทูตบาร์เรน                                                              
Tel. 026368496-8
100/66-7 อาคารสาธรนคร ทาวเวอร์ สาทรเหนือ
 แขวงสีลม เขตบางรัก กทม 10500
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            ______________________________________________________________________

สถานทูตปากีสถาน                                                          
Tel. 022530288-9, 022535325
Fax. 0-2253-5325 
เลขที่ 31 ซอยนานาเหนือ สุขุมวิท

แขวงคลองเตยเหนือ

เขตวัฒนา กทม. 10110
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602


            ______________________________________________________________________


สถานทูตพม่า                                                                  
Tel. 0233-2237, 0234-4698,
0233-7250,0 234-0320,02 637-9406
Fax. 0-236-6898
132 ถ.สาทรเหนือ
 กทม. 10500
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            _____________________________________________________________________

สถานทูตฟิลิปปินส์                                                           
Tel. 0-2259-0139-40  
760 ถ.สุขุมวิท 30/1
 กทม. 10110
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            _____________________________________________________________________

สถานทูตภูฏาน                                                    

Tel. 022744740-2

Fax. 022744743

375/1 ซอยรัชดานิเวศน์ ประชาอุทิศ
แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กทม 10310
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            ________________________________________________________________________

สถานทูตมองโกเลีย                                                         

Tel. 023811400
เลขที่ 100/3 ซ.เอกมัย 22 สุขุมวิท 63

ต.คลองตันเหนือ อ.วัฒนา

กรุงเทพมหานคร 10110

สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602


            _________________________________________________________________________


สถานฑูตมาเลเซีย                                                           

Tel. 02 679 2190-9
Fax. 02 679 2208
33-35 ถนนสาธรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ
 เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            _________________________________________________________________________
สถานทูตลาว                                                      
Tel. 0- 0-2539-3827, 0-2539-6678
Fax. 0-2539-3827, 0-2539-6678
502/502/1-3 ซอยสหการประมูล ประชาอุทิศ
วังทองหลาง กทม. 10310
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            _________________________________________________________________________สถานทูตศรีลังกา                                                 
Tel. 0-2261-1934-5, 0-2665-7299 
ชั้น 13 โอเชี่ยนทาวเวอร์ 2 75/6-7
สุขุมวิท 19 กทม. 10110
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            _________________________________________________________________________

สถานทูตสิงคโปร์                                                 
Tel. 02 - 286 2111, 02 - 286 1434
Fax. 02 - 286 6966, 02 - 287 2578           
129 ถ.สาทรใต้ กทม. 10120
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            _________________________________________________________________________

สถานทูตอินเดีย                        ยื่นเอกสารผ่าน VFS    กลาสเฮาส์                             
Tel. 02 258 0300 6
Fax. 02 258 4662 7
46 ซอยประสานมิตร 23 ถนนสุขุมวิท
กรุงเทพ 10110 
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            _________________________________________________________________________สถานทูตอิหร่าน                                                  
Tel. 02 390 0871-3
สุขุมวิทซอย 49 แยก 11 
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            _______________________________________________________________________

สถานทูตเกาหลีเหนือ                                           
Tel. 0-2319-2686
14 หมู่บ้านสวนแหลมทอง ถ.พัฒนาการ ซอย 28
สวนหลวง กทม. 10250
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            _______________________________________________________________________

สถานทูตเกาหลีใต้                                               
Tel. 0-2247-7537-41
23 ถ.เทียม-ร่วมมิตร รัชดาภิเษก
ห้วยขวาง กทม. 10320
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            _______________________________________________________________________

สถานทูตญี่ปุ่น                    ยื่นเอกสารผ่าน VFS      สีลมคอมเพล็กซ์                             
Tel. 0-2207-8500 | 0-2696-3000
Fax. 0-2207-8510
177 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

________________________________________________________________________

สถานทูตเวียดนาม                                               
Tel. 02 251-5836-8
Fax. 02 251-7203
83/1 ถนน วิทยุปทุมวัณ
กรุงเทพฯ 10330
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602
            ________________________________________________________________________

สถานทูตโอมาน                                                  
Tel. 02-639-9380-2
Fax. 02- 639-9390
อาคารแสงทอง ทาว์นเวอร์ ชั้น 32
ถนน สาทรใต้ กรุงเทพฯ 10500
สอบถามวีซ่า Knight  Visa Help Point 02 655 5602

            ________________________________________________________________________

 
 
 
 
Home About us Visa Thai Visa Clients How to Pay us Contact us Franchise
 
Copyright © 2013 Knight Consultant Worldwide Limited.
Created & Designed by Idealready.com