วีซ่าท่องเที่ยว เยี่ยมเยียน
Non-Immigrant / Temporary Visit

วีซ่าคู่หมั้น-แต่งงาน
FiancéeVisa-Spouse Visa Settlement Visa

วีซ่าอเมริกา
US. Visa

วีซ่าอังกฤษ-เวลส์-สก็อตแลนด์-ไอร์แลนด์เหนือ
UK. Visa

วีซ่ากลุ่มเชงเก้น (ยุโรป)
Schengen Visa

วีซ่าออสเตรเลีย-นิวซีแลนด์
Australia Visa-New Zealand Visa

แปลเอกสาร
Translation Service

จดทะเบียนสมรสกับชาวต่างชาติ
Marriage Registration

ทำไมถูกปฏิเสธวีซ่า?
Why Rejected Visa?

รายชื่อสถานทูตในประเทศไทย
Embassy

ประกันการเดินทาง

สาขาพัทยา

สาขาบุรีรัมย์

UK Visa for Laos

ติดต่อเรา
 
 
 
Line : @knightvisa
 
 
Hot Line: 668 1 403 1228
 
Call: 662 046 0778
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
Email: knightvisahelppoint@gmail.com
 
 
Call: 662 046 0778
Fax: 662 046 0779
Hot Line: 668 1 403 1228
Email : knightvisahelppoint@gmail.com
On Line Chat  09.00 am.-16.00 pm.
 
 

 

Knight Visa Help Point 

ยินดีต้อนรับสู่ Knight Visa Help Point เรา คือ ที่ปรึกษาทางด้านวีซ่าในทุกรูปแบบ ให้ความช่วยเหลือในการขอวีซ่าให้กับท่าน และบริการในการดำเนินการ ด้านเอกสารกับทุกสถานทูตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อให้ลูกค้าได้รับการบริการที่ดีเลิศ และข้อมูลอันเป็นจริงในการดำเนินการขอวีซ่าทุกประเภท

 
 

เพราะเราเข้าใจถึงความต้องการที่แตกต่างกันของท่าน  ด้วยการบริการที่ดี ข้อมูลที่จริงและวิเคราะห์ประเมินผลโอกาส ที่ชัดเจนนั้น จากประสบการณ์ วิชาชีพในการทำงาน เราได้เรียนรู้ เข้าใจ ถึงความต้องการของท่าน เราสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในการสมัครวีซ่าของท่านได้อย่างชัดเจน เพื่อให้ท่านได้ผลลัพท์ที่เป็นประโยชน์สูงสุด ให้กับท่าน จึงไม่แปลกที่ท่านจะได้รับคำตอบ ในประเด็นที่ท่านสงสัยในทุกข้อสงสัย วิเคราะห์ ประเมินผลในการขอวีซ่าให้กับท่านโดยตรง

 
วิสัยทัศน์/Vision
การทำงานของเรา Knight Visa Help Point  เรามีองค์รวมของความรู้ ประสบการณ์ และเจ้าหน้าที่ ที่ทำงานอย่างมืออาชีพและรับผิดชอบในการทำงาน เรามั่นใจว่าอุตสาหกรรมที่ปรึกษาวีซ่า เรามีผลลัพธ์ที่มากและหลายหลายประเภทของวีซ่า ในเกือบทุกประเทศ ซึ่งเป็นการการันตีผลการทำงานเราได้อย่างดี  ซึ่งผลลัพธ์ตอบวิสัยทัศน์และหลักการทำงานเราได้เป็นอย่างดี

นอกจากนี้เรายังได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเรา ที่บอกต่อถึงบริการและได้เข้ามารับการบริการจากเราอย่างต่อเนื่องเป็นประจำ

Creative / การนำเสนอ
ในการทำงานของเรา ไม่ใช่เพียงแค่การ กรอกฟอร์มและจัดเอกสารเพียงเท่านั้น แต่เราจะวิเคราะห์ปัญหาของลูกค้า จากการสัมภาษณ์ข้อมูลลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์ ถึงแนวทางการนำเสนอที่ดีต่อสถานทูต

Solution / การแก้ปัญห

เราชื่อว่าทุกปัญหาของลูกค้า มีทางแก้ไขได้ จากผลลัพธ์การที่ลูกค้าเราได้รับอนุมัติวีซ่ามากมาย บ่งบอกถึงว่าเราสามารถแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าเราได้อย่างสมบูรณ์แบบ

Consultation / ให้คำปรึกษา

สิ่งสำคัญในการทำงานคือการให้คำปรึกษา  วิธีการและแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้าอย่างมืออาชีพ โดยเราใช้ประสบการณ์และองค์ความรู้รวมถึงการศึกษาเงื่อนไขของสถานทูตอย่างรอบคอบ  จึงทำให้เราสามารถให้ปรึกษาและแนวทางแก้ไขให้กับลูกค้า จนลูกค้าได้รับผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการได้

Chairman

 
 
 
 
 
Home About us Visa Thai Visa Clients How to Pay us Contact us Franchise
 
Copyright © 2013 Knight Consultant Worldwide Limited.
Created & Designed by Idealready.com